Mimari Proje Aşamaları

Mimari Projeler

Bir arsanız var ve siz üzerine bir yapı yapmak istiyorusunuz. İş yeri olabilir, konut olabilir veya daha farklı bir yapı olabilir. Çalışmalarımızı 6 aşamada tamamlıyoruz.

Aşama – 1 – Araştırma ve Planlama

Öncelikle Sizin istekleriniz dinliyoruz. Daha sonra arsanızın durumunu değerlendirmeye başlıyoruz.

 • İnşaat alanı, imar durumu, çap, tapu, harita, yol kotu vb. verilerin araştırılması ve temin edilmesi
 • Arazi koşulları, Manzara durumu, iklim şartlarının değerlendirilmesi,
 • Çevredeki mimarilerin incelenmesi,
 • Yollar, kanalizasyon, gaz ve elektrik bağlantıları kontrol edilmesi,
 • Fabrika, üretim tesisi vb. özellikli projelerde uzman görüşlerine başvurulması,
 • Yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması,
 • Tüm bu veriler bir araya getirilerek raporlanması ve üzerinde görüşüp karara bağlanması.

Aşama – 2 – Altlıkların Oluşturulması

Aşama 1 de temin edilen bilgi ve belgelerden harita, plankote vb bazı veriler güncelliğini yitirmiş olabilir. Hatta yanlış bile olabilir. Onun için bazı hayati bilgilerin yeniden ölçüm yapılarak kontrol edilmesi veya yeniden oluşturulması gerekebilir.

 • Arazinin fotoğraflarının ve videosunun çekilmesi,
 • Arazide nokta alımları yapılarak, arazinin haritası çıkartılması,
 • Plankotesi yeniden oluşturulması,
 • Zemin Etüdlerinin oluşturulması,
 • Gerekirse sondaj yapılması.

Not: Bu kısımda bahsedilen işlemlerinin hepsinin veya bir kısmının yapılmasına gerek olmayabilir. Planların, haritalarının, verilerin doğru ve güncel olması durumunda kurumlardan edinilen bilgiler aynen kullanılabilir.

Aşama – 3 – Ön Proje

İstenilen yapıyı siz kullanacaksınız. Dolayısıyla sizin kullanım şartlarınız, istekleriniz, alışkanlıklarınız, olmazsa olmazlarınız çok önemli. Aşama – 1 ve 2 de edindiğimiz tüm veriler ile sizin isteklerinizin birleştiği ve ilk ürünün çıktığı Ön Projenin çıktığı aşamadır.

 • Yaklaşık bir ölçekle eskizlere başlanır. Çok fazla kriter (Duvar kalınlıkları, tesisat vb.) göz önünde bulundurulmaz.
 • Salon, oda, banyo gibi bölümler oluşturulur. Yaklaşık yerleşimleri belirlenir ve ölçülendirilir.
 • Dış cephenin görünüşleri oluşturulur.
 • Eskizlerin bitmesi ile beraber gerekli raporlamalarla beraber sizlerin görüşüne sunuşlur.
 • Sizin vereceğiniz geri bildirimler ışığında düzeltmeler yapılarak aşama 4’e geçilir.

Aşama – 4 – Kesin Proje

Projemizin çözümlendiği, sonlandığı evre olarak görülebilir. En ince detayına kadar her türlü etkenin hesaplandığı, tasarlandığı ve çizildiği evredir. Bu evrede yapılacak değişiklikler çok büyük çapta olmayacaktır. Sadece ufak revizyonlar şeklinde olacaktır. Kesin proje aşaması tamamlandığında aşağıdaki tüm projeler tamamlanmış olacaktır.

 • Vaziyet planları
 • Kat planları
 • Kesitler
 • Görünüşler/Cepheler
 • Metrajlar (Malzeme Listeleri)

Aşama – 5 – Uygulama Projesi

Peyzaj Projesi, Statik Projesi gibi diğer mühendislik disiplinlerine yaptırılan projelerin, yaptığımız mimari proje ile birleştiği aşamadır. Oluşan uyumsuzlukların tespit edilerek düzeltildiği aşama bu aşamadır.

Aşama – 6 – İmalat Detayları

İstenen binanın inşaa edilebilmesi için gerekli tüm planların oluşturulduğu aşamadır. Binada kullanılan tüm detayların çizimi yapılır. Merdiven detayı, doğrama detayları, asma tavan detyları vb. yapıda kullanılan tüm detayların planlarını kapsar.