Binalarda Isı Yalıtımı

Isınmak için ayrılan bütçelerin giderek artması, ısınmaya yönelik enerji kaynaklarındaki dış bağımlılık ısı yalıtımı yaptırılması ve ısı kayıplarının önlenmesinin gündemin ön sıralarına yerleşmesine  neden olmuştur.

Isı yalıtımı, sıcak ya da soğuk havanın oluşacak ısı köprüleri yoluyla konutların içerisine girmesini yada çıkmasını engellemek adına yapılan işlemler bütünüdür. Isı yalıtımı, enerji tasarrufu kadar, konutların ömrünü uzatmak, değerini artırmak, istenilen konfor şartlarını sağlamak, sağlıklı bir yaşamla birlikte çevre kirliliğini azaltmak ve daha sağlıklı bir çevre oluşturmak açısından da önemlidir.

Isı yalıtımı konutunuza ve kendinize yapmış olduğunuz bir iyiliktir. Isı yalıtımı yaptırmakla;

– Kışın soğuğu, yazın sıcağı geçirmeyen bir yalıtım sistemi ile 4 mevsim kusursuz bir performans elde edersiniz,

– Doğru malzeme ve işçilikle yaptırılan bir ısı yalıtımı ısıtma ve soğutma giderlerinizde ortalama  % 40 – 60 oranında tasarruf sağlar.Böylece elde edilen enerji tasarrufu ile 3 – 4 sezonda ısı yalıtımı kendisini amorti edecektir.

– Isı yalıtımı ile evlerden nem ve rutubet uzaklaştırılmış olacaktır. Bu yaşam kalitesinin yükselmesi demektir.

– Isı yalıtımı aynı zamanda koruyucu bir tabaka oluşturacağından bakım-onarım vb. Masraflarıda azaltmak mümkün olacaktır.

– Isı yalıtımı ile kömür ya da doğalgaz gibi fosil yakıtların tüketiminin azalması, hem cüzdanları ve hemde doğayı korumaya katkı sağlayacaktır.

– Zararlı emisyonlar azalacağı için gelecek nesillere atalarımızdan emanet aldığımız dünyamızı gelecek kuşaklara daha sağlıklı bırakabiliriz.

Binalarda ısı yalıtımı, içten, dıştan ve sandviç duvar olarak üç yöntemle yapılır. Bu yöntemlerin en iyisi ısı  köprülerinin oluşmasını engellemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak açısından Mantolamadır. Mantolama, ısı kayıp ve kazançlarını önlemek üzere bina dışının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik anlamda ise, ısı köprüleri oluşturmadan gerekli ısı iletim kaysayısına ulaşmak için bina dış yüzeylerine uygulanan ısı izolasyonudur.

Tekniğine uygun yapılmış bir mantolama ile % 50 civarında bir ısı tasarrufu mümkündür. Mantolamada kullanılan belli başlı ısı yalıtım malzemeleri; EPS Levhalar (beyaz ve karbonlu ), XPS Levhalar, taş yünü’ dür. Kullanılan ısı yalıtım levhalarının kalınlıkları binalarda kullanılan yapı malzemeleri ve imalatlara göre farklılıklar gösterebilir.

Binalarda ısı yalıtımında işlem sırası aşağıdaki gibidir:

– Yüzey hazırlığı,

– Su basman profillerinin yerleştirilmesi,

– Isı Yalıtım levhalarının yapıştırılması,

– Isı yalıtım levhalarının dubellenmesi,

– Köşe profillerinin yerleştirilmesi,

– Fileli sıva uygulanması,

– Dekoratif kaplama yapılması,

– Dış cephe boyanması.

Enerji Kimlik Belgesi

Binalarda iç ve dış ortamları bir birinden ayıran ve ısı kaybeden yüzeyler ( dış duvarlar, pencereler, çatı vb.) doğru yalıtılmazlar ise ısı kaybı ve buna bağlı olarak enerji faturalarının artması kaçınılmaz olacaktır.

Ülkemizde özaellikle müteahhitler ve kullanıcılar yakın zamanlara kadar ısı kaybını hep göz ardı etmişler, konutlarda  sadece dış ve iç mekanlarda görsel görüntüye önem vermişlerdir. Bu nedenle de konutların yapım aşamasında uygun olmayan yapı malzemelerinin seçimi ve yapılmaktan kaçınılan çok basit uygulamalar ile kullanım sürecinde bina sahiplerinin bütçelerine büyük yükler getirdikleri gibi, fazla enerji harcanması nedeniyle de ülke ekonomisine önemli zararlar vermişlerdir.

Peki enerji kimlik belgesi nedir?

Tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi yalıtım yaptırdığımız binanında bir sınıflandırması vardır. A dan G ‘ye kadar sınıflandırmalar kullanılarak binamızın ne kadar iyi yalıtıldığını belgelemek için kullanılır. Eğer binanız A harfi ile sınıflandırıldıysa gerçekten verimli bir binanız var demektir. G sınıfı ise binanızın ısı yalıtımının verimsiz olduğunu gösterir. C sınıflandırması ise binanızın yeterli ısı yalıtımı olduğunu gösterir ve C kabul edilen en düşük değerdir.

Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla 2000 yılında yürülüğe giren “ Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği “ ne göre yeni konutların ısı yalıtım yönetmeliğine göre projelendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Eski konutlarda ise, 2017 yılına kadar “ Enerji Kimlik Belgesi “ alınması zorunlu hale getirilmiştir. Enerji Kimlik Belgesi almanın en önemli adımı da konutların ısı izolasyonunun yaptırılmış olmasıdır.