Binalarda Su ve Nem Yalıtımı

Ülkemizde maalesef  inşaatları yapanlar ve kullananlar tarafından uzun yıllar hiç ama hiç önemsenmemiştir. Son yıllarda, özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde verilen ağır kayıplar  sonrasında yapılan kontrollerde  en çok hasar gören binaların temel ve temel perde betonlarında  yalıtım yapılmayan binalar olduğunu ortaya çıkmıştır. Su yalıtımı yapılmayan binalarda beton temeller çürümekte kılcal çatlaklar oluşmaktadır. Betonun direncini azaltan bu unsurlara nemden dolayı betonda kullanılan demirlerin korozyona ugraması ve direnç kaybı da eklenince binaların hasar görmesi kaçınılmaz olmaktadır. Yaşanan acı tecrübeler, binalarda su ve nem yalıtımının ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu acı da olsa öğretmiştir.

Binaların maruz kaldıkları su kaynakları,  yağmur kar ve topraktaki yer altı suları gibi dış kaynaklı sular ve mutfak, banyo ve lavabolarda kullanılan iç kaynaklı sular olarak ikiye ayrılabilir. İşte binalarımızı bu suların etkilerinden korumak için yaptığımız işlemlere su yalıtımı uygulamaları diyoruz.

Su yalıtımı yapacağımız binalarda; bina suyu kapiler (kılcal ) olarak mı almaktadır, basınç durumu nedir, zemin suyu ya da yağışlar mı binayı etkilemektedir gibi soruların cevaplarını bulmamız yapacağımız yalıtım işinin doğru ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Binalarda yapılacak su yalıtımlarında en doğru çözüm, yapılacak yalıtım işleminin suyun geldiği kesim ile bina arasında olması ve suyun bina ile temasının önlenmesidir. Bu tür bir yalıtımı  pozitif su basıncına karşı yapılan su yalıtımı olarak adlandırıyoruz.  Binanın su ile yapılacak yalıtım arasında bulunması durumunda yapılan yalıtım işlemine de  negatif su basıncına karşı yapılan yalıtım diyoruz. Negatif  su basıncını önlemeye yönelik bu tür yalıtımlar genellikle binanın yapımı sırasında gereken yalıtımın yapılmaması, eksik yapılması gibi nedenlerle ortaya çıkan sorunlardan sonra bina dışından tekrar yalıtım yapılmasının mümkün olamayacağı durumlarda bodrum, sığınak, asansör boşlukları vb. mekanlarda  içeriden uygulanmaktadır.