Bina Dışına Yapılan Su Yalıtım İşlemleri

Burada anlatacağımız işlem sırası yeni yapılan binalardaki işlemleri anlatmaktadır. Önceden yapılmış binalarda su yalıtımının olmaması durumunda yapılabilecek işlemler binanın bulunduğu alandaki şartlara göre belirlenebileceğinden yapılabilecek iş ve işlemler farklılık gösterecektir. Yeni yapılan bina inşaatlarında temel zemininin tesfiyesi ile birlikte;

Temel kalıpları çakıldıktan sonra en az 10-15 cm. Kalınlığında grobeton dökülerek bina temeli için düz bir alan yaratılmalıdır

Grobeton üzerine temel kalıpları çakılarak bitüm esaslı membran ile gerek grobeton üzeri gerekse hazırlanan kalıplar membranlar kalıp dışına taşacak şekilde tamamen kaplanmalıdır. Bu işlem sırasında membran şeritleri birleşme yerleri ısıtılarak iyice yapıştırılmalıdır. Membran işleminden sonra hazırlanan temel kalıbı içerisi tekstil şilte ile kaplanarak üzerine 10-15 cm. Kalınlığında koruma betonu dökülür.

Koruma betonu üzerine bina projesine uygun olarak inşaat demirleri döşenir. Demirlerin döşenmesinden sonra temel betonu dökülür. Gerekli prizlenme süresi sonunda kalıpların sökülmesi ile birlikte bohçalama işlemi ( temelin zemin suyuna karşı yalıtımı ) yapılan bina temelimiz artık perde betonlar için hazırdır.

Gerekli kalıp, demir işlerinin tamamlanması ve beton dökülmesi ile birlikte perde betonlarımız hazırlanmış oluyor. Kalıpların sökülmesinden sonra ilk etapta iç-dış kalıp plakaları arasındaki bağlantı delikleri uygun tamir harcı ile kapatılır.

Deliklerin kapatılmasından sonra tüm perde beton üzerine bitüm esaslı yalıtım malzemesi fırça ya da rulo ile tatbik edilir.

Perde beton duvarların bitüm esaslı malzeme ile kaplanmasından sonra bu duvarlar bitüm esaslı membran ile bini yerleri ısıtılarak iyice yapıştırılacak şekilde kaplanır.

Membran kaplanılan perde duvarlar, taş toprak gibi maddelerde korunmak amacı ile tercihan 3 cm.kalınlığında XPS levhalar ile kaplanır. Bu işlem koruyucu olmakla birlikte ısı yalıtımı da sağlayan bir işlemdir.