Mantolama

Binalarda ısı yalıtımı, içten, dıştan ve sandviç duvar olarak üç yöntemle yapılır. Bu yöntemlerin en iyisi ısı  köprülerinin oluşmasını engellemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak açısından Mantolamadır. Mantolama, ısı kayıp ve kazançlarını önlemek üzere bina dışının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik anlamda ise, ısı köprüleri oluşturmadan gerekli ısı iletim kaysayısına ulaşmak için bina dış yüzeylerine uygulanan ısı izolasyonudur.

Tekniğine uygun yapılmış bir mantolama ile % 50 civarında bir ısı tasarrufu mümkündür. Mantolamada kullanılan belli başlı ısı yalıtım malzemeleri; EPS Levhalar (beyaz ve karbonlu ), XPS Levhalar, taş yünü’ dür. Kullanılan ısı yalıtım levhalarının kalınlıkları binalarda kullanılan yapı malzemeleri ve imalatlara göre farklılıklar gösterebilir.

Mantolama 1 Mantolama 4 Mantolama 3 Mantolama 2

Binalarda ısı yalıtımında işlem sırası aşağıdaki gibidir:

Şema 1- Mantolama işlem sırası

– Yüzey hazırlığı,

– Su basman profillerinin yerleştirilmesi,

– Isı Yalıtım levhalarının yapıştırılması,

– Isı yalıtım levhalarının dubellenmesi,

– Köşe profillerinin yerleştirilmesi,

– Fileli sıva uygulanması,

– Dekoratif kaplama yapılması,

– Dış cephe boyanması.

Share Tweet Pin it