Lamine Parke

Günümüzde yaşanan çevre felaketleri nedeniyle giderek azalan orman alanları insanları masif parke yerine değerli ağaçların daha az kullanılabileceği alternatif arayışlarına yöneltmiştir. Bunun sonucunda değerli ağaçların daha az kullanıldığı lamine parkeler üretilmeye başlamıştır. Lamine parke, genellikle iki ya da üç katman olarak üretilen parke çeşididir. Alt katmanlarda genellikle ekonımik değeri  düşük herhangi bir ağaç ya da kontrplak kullanılmaktadır. Üst katmanda ise kaplama malzemesi olarak ağacın bizzat kendisi kullanılmıştır.. Lamine parkenin masif parke kadar  pahalı olmasının nedeni ise, üreticiye olan maliyeti masif parkeye oranla çok daha yüksek bir üretim teknolojisi kullanılması ve cilalı, boyalı, eskitilmiş vb. Seçeneklerle satışa sunulmasıdır. Masif parkede bu tür üst yüzey işlemleri ve malzemeleri dışarıdan temin edilir ve uygulanır.

“Lamine” kelimesi yapıştırma anlamındadır ve birbirine yapışan katmanlardan oluşmuş bir malzemeyi ifade eder. Standart lamine parkelerdeki üst katman kalınlığı 3-6 mm civarındadır.

Son zamanlarda maalesef ülkemizde ucuz ürün alma düşüncesi ile hareket eden tüketiciler nedeni ile üst katmanı 1-2mm. Kalınlığında olan lamine parkeler üretilerek piyasaya sürülmüştür. Oysaki bu kalınlıktaki bir kaplama ağacın dokusunu yansıtmayacağı gibi yenide sistre yapılarak cilalanmaya da uygun değildir. Bu sebeple lamine parke seçiminde üst katmandaki ağacın kalınlığına dikkat edilmelidir. Lamine parke seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise ister tek parça (plank) ister üç parça (3-strip) olsun, yan yana birleştirildiğinde parçaların birbirlerine sıkı kenetlenmesidir. İki katmanlı olarak üretilen lamine parkeler üç katmanlı lamine parkelere göre daha esnek bir malzemedir. Bu malzemenin zemin ile ilgili problemleri olan mekanlarda tercih edilmelidir. Bu sebeple iki katmanlı lamine parke yere yapıştırılarak uygulanmalı, yüzer sistem olarak tanımlanan yöntem uygulanmamalıdır. Aksi halde aynı laminat parkedeki gibi uygulama yapılan alanda yer yer ses üretme problemi ile karşılaşabilir.